/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Palivo

Agropelety sú novým rozširujúcim sa palivom patriacim do kategórie biomasy, s výhrevnosťou na úrovni uhlia. Oproti surovej biomase sú agropelety preferované pre svoj výrazne menší objem (až 10x). Sú vyrábané iba z prírodných materiálov bez prímesí, kde spojivom je prírodná organická zlúčenina lignín, obsiahnutá v bunkách rastlin.

Výroba spočíva v stlačení suchých rastlín (slamy, sena, apod. ), rozsekaných na jemnú frakciu, do granúl o priemere 6, 8 a 12 mm a dĺžke 20 – 40 mm. Tieto granule sú veľmi koncentrovaným palivovým materiálom s mernou hmotnosťou 1,4 kg/dm3 (ťažšie a hutnejšie ako drevo). Majú výborné vlastnosti predovšetkým pri spaľovaní v automatických kotloch, pretože umožňujú ľahkú manipuláciu, automatické dávkovanie a dlhodobú reguláciu výkonu kotla s minimálnymi nárokmi na údržbu.

Možnosť skladovania, balenia a dopravy i k malospotrebiteľom je oproti drevu a uhliu výrazne pohodlnejšie. Naviac majú výrazne nižší podiel odpadu tuhých častíc (5-10x oproti uhliu), produkujú menej splodín a poskytujú čistú prevádzku u spotrebiteľa.

Vhodné pre kotle

  • v elektrárňach
  • v mestských teplárňach
  • v spaľovniach biomasy
  • v priemyselných podnikoch
  • v domácnostiach

Ekonomika použitia agropeliet ako paliva

efektivita vykurovania - Agropeletky sa môžu používať v štandardných kotloch ako doplnok uhlia. Najlepšie je však využitie v kotloch s automatizovanou prevádzkou a riadeným spaľovaním, kde účinnosť horenia dosahuje až 90 %. Výhrevnosť je podobná ako je výhrevnosť hnedého uhlia, cena je veľmi blízka uhliu (podľa kvality, typu balenia, dopravy, apod.).

  Agropelety Hnedé uhlie
Obsah síry 0,12 % 2-3 %
Výhrevnosť 12-18 MJ/kg 12-17 MJ/kg
Merná hmotnosť sypká 800 kg/m3 700 kg/m3
Obsah popola 3-7 % 10-30 %

Porovnanie nákladov na vykurovanie podľa druhu paliva

Porovnanie nákladov na vykurovanie podľa druhu paliva

 

Prínosy

cenová stabilita paliva - existuje tu reálny predpoklad cenovej stability paliva, pretože surovín pre výrobu agropeliet je dostatok a nezdražuje ich ani dovozná vzdialenosť, pretože väčšinou sa jedná o miestne zdroje

dotácie pre spotrebiteľov agropeliet - štát môže poskytovať príspevok na ekologicky šetrné spôsoby vykurovania a na ohrev vody pre byty a rodinné domy pomocou biomasy. Agropelety umožňujú automatizovanú a programovateľnú prevádzku kotla.

vylúčenie z emisních limitov CO2 - firmy využívajúce agropelety na kúrenie nemusia sledovať emisné limity a naopak môžu s emisnými limitmi obchodovať

Video

Technológia pre výrobu energie


EkoScroll
EkoScroll (Ekogalva s.r.o.)
automatické kotle na tuhá paliva
Santiniho 17/27, 591 01 Žďár nad Sázavou
E-mail: info@ekoscroll.cz
Web: www.ekoscroll.cz
Multibio
Petrojet Trade s.r.o.
Automatické kotle a hořáky MultiBio na více druhů paliv - rostlinné a dřevěné pelety
U koupaliště 2707, 269 01 Rakovník,CZ
E-mail: info@multibio.eu
Web: www.multibio.eu
smartheating
Smart Heating Technology s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, CZE
Web: www.smartheating.cz
 ecoHORNET
S.C. ECOHORNET SRL
Strada Italia 4, Chiajna 077040, ROM
Web: www.ecohornet.ro