/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

O nás

Sme súkromná firma, ktorá sa zaoberá komplexnými dodávkami technológií pre spracovanie a využitie energie z rastlinného odpadu a z rýchlo obnoviteľných prírodných zdrojov. Zabezpečujeme dodávky výrobných liniek optimalizovaných pre stredné a veľké poľnohospodárske podniky so zameraním na rastlinnú výrobu. Zároveň zabezpečujeme vlastnú výrobu agropeliet a dodávky technologií pre ekologické spaľovanie peliet.

Predstavenie riešenia ProPelety

Životné prostredie a ekonomika

Používanie agropeliet k vykurovaniu a výrobe energie je významným prínosom k ochrane životného prostredia a má svoje ekonomické odôvodnenie. Pelety, zvlášť agropelety, sú rýchlo obnoviteľným zdrojom energie získanej z prirodzenej poľnohospodárskej produkcie. Ich výroba podporuje rozvoj vidieka a prispieva k udržateľnosti stavu našej krajiny.

Agropelety sa vyrábajú a spotrebovávajú lokálne, nepodliehajú veľkým dopravným nákladom ani politickým vplyvom (nikto im nezavre ventil). Dávajú šancu nevyčleňovať obrovské aglomerácie len pre energetické účely závislé na jednom zdroji.

Emisie sa pri spaľovaní agropeliet pohybujú pod povolenými normami pre spaľovanie pevných palív. Dôležitým aspektom je, že nemôžu vydať viac dusíka než rastliny spotrebovali k rastu.

Používanie agropeliet pre účely kúrenia je ekonomicky opodstatnené aj bez štátnych dotácií. Náklady na vykurovanie domácností sú skoro rovnaké ako u uhlia a z tohoto pomeru vyplývá i výhodnosť v pomere s inými vykurovacími surovinami.

Stratégia a filosofia prístupu

Firma ProPelety s.r.o.svojim zameraním na spracovanie prirodzených rýchlo obnoviteľných zdrojov vyjadruje svoj postoj k stavu životného prostredia a k budúcnosti Zemi ako miesta pre život daľších generácií v udržateľnej energetickej a materiálnej rovnováhe.

Video