/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

O agropeletách

Agropelety sa vyrábajú zo suchých rastlín (slamy, sena, apod.), rozsekaných na jemnú frakciu, ktorá sa lisuje do granúl o priemere 6, 8 a 12 mm a dĺžke 20 – 40 mm. Tieto granule sú veľmi koncentrovaným materiálom s mernou hmotnosťou 1,4 kg/dm3 (ťažšie a hutnejšie než drevo).

Prečo agropelety?

Technické dôvody:

  • Premena surovej biomasy na výrobok
  • Menšie požiadavky na skladovanie, ľahšia manipulácia a dávkovanie
  • Pelety = výrobok pre automatické procesy

Ekonomické dôvody:

  • Alternatívny výrobok z pravidelne sa obnovujúcich prírodných zdrojov
  • Dostupnosť štandardnými prostriedkami používaných v poľnohospodárstve
  • Široký rozsah využitia – KRMIVO, STELIVO, HNOJIVO, PALIVO

Politické dôvody:

  • Ďalšie zamestnanie pre poľnohospodárske podniky
  • Šetrné k životnému prostrediu
  • Podpora lokálnych riešení pre globálny trh

Široký rozsah využitia agropeliet

Rozsah využitia závisí na zložení a kvalite vstupnej suroviny

Kvalita vstupného materiálu zameraná na:
Využitie vyrobených peliet ako:
Nutričná hodnota
• v závislosti na zložení vstupnej suroviny
Krmivo KRMIVO
• dávkovateľnosť
• ľahké uskladnenie, manipulácia
Absorpčná hodnota
• Suchosť
Stelivo STELIVO
• vysoká nasiakavosť (4-5 × oproti slame)
• sterilné - bez choroboplodných zárodkov
Zloženie
• Organických a rastlinných zvyškov
Hnojivo HNOJIVO
• prírodné živiny
• postupné dávkovanie do pôdy
Výhrevnosť
• Suchosť zbytkovej biomasy
Palivo PALIVO
• výhrevnosť zrovnateľná s hnedým uhlím (14-17 MJ / kg)
• vysoká účinnosť spaľovania v kotloch na agropelety

Špecifiká výroby agropeliet
Sezónna dostupnosť prírodných vstupných surovín
to vyžaduje logistické náklady na zber a uskladnenie
- premenlivé množstvo, náklady na triedenie a uskladnenie
- vplyv prírody
- vplyv ľudí v dodržiavaní agropostupov

Zdroje vstupnej suroviny sú rozprestrené na ploche
to vyžaduje náklady na dopravu na miesto výroby agropeliet
- využitie existujúcej mechanizácie v poľnohospodárstve - vplyv nákladov na dopravu na miesto výroby