/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

O agropelecie

Agropelet produkowany jest z suchych roślin (np. słoma, siano), rozdrobnionych na drobną frakcję, które się granuluje do postaci granulatu o średnicy 6,8 i 12 mm o długości 20-40 mm. Ten granulat ma bardzo wysoki ciężar objętościowy nawet 1,4 kg/dm3 (cięższy i gęstszy niż drewno)

Dlaczego agropelet?

Względy techniczne:

  • Przetworzenie biomasy do postaci gotowego produktu
  • Mniejsza powierzchnia do składowania, łatwość składowania i podawania
  • Pelet=produkt przystosowany do procesów zautomatyzowanych

Względy ekonomiczne:

  • Produkt alternatywny, pochodzący z zasobów źródeł odnawialnych
  • Łatwy do pozyskania za pomocą standardowych narzędzi używanych w rolnictwie
  • Szeroki zakres zastosowania – KARMA, ŚCIÓŁKA, NAWÓZ, PALIWO

Względy polityczne:

  • Kolejna produkcja dla rolnictwa
  • Przyjazne dla środowiska
  • Wspieranie lokalnych rozwiązań dla rynku globalnego

Szeroki zakres zastosowania agropeletua

Zakres zastosowania zależy od składu i jakości surowca

Jakość materiału wejściowego z przeznaczeniem na:
Wykorzystanie peletu jako:
Wartość odżywcza
• w zależności od składu paszy
KARMA KARMA
• łatwość dawkowania
• łatwe przechowywanie i podawanie
Właściwości absorbcyjne
• suchy produkt
ŚCIÓŁKA ŚCIÓŁKA
• Wysoka chłonność (4-5 x większa niż słoma)
• Sterylne – bez bakterii chorobotwórczych
Skład
• Pozostałości organiczne i roślinne
NAWÓZ NAWÓZ
• Naturalne składniki
• Stopniowe uwalnianie do gleby
Wartość opałowa
• Mała wilgotność odpadów biomasy
PALIWO PALIWO
• Wartość opałowa porównywalna z węglem brunatnym (14-17 MJ/kg)
• Wysoka sprawność spalania w kotłach na agropelet

Specyfikacja produkcji agropeletu:
Sezonowa dostępność surowców do produkcji
Wymagane koszty logistyczne gromadzenia i przechowywania surowca
- zmienna ilość surowca, koszty przechowywania i składowania
- wpływ przyrody
- wpływ ludzi na zachowanie procedury produkcji agropeletu

Źródła surowca są rozmieszczone na większej powierzchni
koszty transportu do miejsca produkcji agropeletu
- Wykorzystanie istniejącej mechanizacji w rolnictwie
- Wpływ kosztów transportu do miejsca produkcji