/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Gorivo

Agropelet je nova vrsta goriva koje spada u kategoriju biomase toplotne vrednosti na nivou uglja. U poređenju sa sirovom biomasom, agropelet se preferira zbog izrazito manjeg obima (čak 10x). Proizvoden je iz isključivo prirodnih materijala bez aditiva, gde je vezivo prirodno organsko jedinjenje, lignin, sadržan u ćelijskoj strukturi biljaka.

Proizvodnja se zasniva na kompresiji suvih biljaka (slama, seno, i slično ) usitnjenih na finu frakciju, u granule prečnika 6, 8 i 12 mm i dužine 20 – 40 mm. Ove granule su veoma koncentrovan ogrevni materijal jedinice težine 1,4 kg/dm3 (teže i gušće od drveta). Imaju izuzetne karakteristike pre svega pri sagorevanju u automatskim kotlovima, jer omogućavaju laku manipulaciju, automatsko doziranje i dugoročnu efikasnost kotla uz minimalne troškove održavanja.

Mogućnost skladištenja, pakovanja i transporta je čak i za male potrošače izrazito povoljnija u odnosu na drva i ugalj.Pored toga,pelet ima značajno niži procenat otpada čvrstih čestica( 5-10x u odnosu na ugalj), produkuje manje isparenja i čistiji je.

Pogodan za kotlove

  • u elektranama
  • u gradskim toplanama
  • u pećima za spaljivanje biomase
  • u industrijskim preduzećima
  • u domaćinstvima

Ekonomija upotrebe agropeleta kao goriva

Energetska efikasnost - agropelet se može koristiti u standardnim kotlovima, kao dodatak uglju. Ipak,najbolja je upotreba u kotlovima sa automatizovanim radom i kontrolom sagorevanja, gde efikasnost sagorevanja dostiže čak 90 %. Kaloričnost je slična kao kod mrkog uglja, cena je veoma blizu cene uglja (prema kvalitetu, tipu pakovanja, transportu, i slično). Više na nezavisnom portalu  www.tzb-info.cz

  Agropelet Mrki ugalj
Sadržaj sumpora 0,12 % 2-3 %
Toplotna vrednost 12-18 MJ/kg 12-17 MJ/kg
Zapreminska masa 800 kg/m3 700 kg/m3
Sadržaj pepela 3-7 % 10-30 %

Poređenje troškova grejanja prema vrsti goriva

Poređenje troškova grejanja prema vrsti goriv

 

Prednosti

Stabilnost cene goriva - postoji realna osnova za stabilnost cene , jer sirovine za proizvodnju agropeleta je dovoljno i ne poskupljuje je ni transportna udaljenost, jer se uglavnom radi o lokalnim resursima.

Subvencije za potrošače agropeleta - država omogućava subvencije čak do 50% (maximalno 2.500,- Eura, u ČR) za kotlove na biomasu (drva, drvena piljevina, pelet), za ekološki štedljive načine grejanja i za grejanje vode u stanovima i porodičnim kućama pomoću biomase. Agropelet omogućava automatizovan i programabilan rad kotla.

Izuzeće iz emisionih limita CO2 - firme koje koriste agropelet za grejanje ne moraju pratiti emisione limite i obratno,mogu trgovati emisionim limitima.

Video

Tehnologija za proizvodnju energije


EkoScroll
EkoScroll (Ekogalva s.r.o.)
automatické kotle na tuhá paliva
Santiniho 17/27, 591 01 Žďár nad Sázavou
E-mail: info@ekoscroll.cz
Web: www.ekoscroll.cz
Multibio
Petrojet Trade s.r.o.
Automatické kotle a hořáky MultiBio na více druhů paliv - rostlinné a dřevěné pelety
U koupaliště 2707, 269 01 Rakovník,CZ
E-mail: info@multibio.eu
Web: www.multibio.eu
smartheating
Smart Heating Technology s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, CZE
Web: www.smartheating.cz
 ecoHORNET
S.C. ECOHORNET SRL
Strada Italia 4, Chiajna 077040, ROM
Web: www.ecohornet.ro