/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Zahtev: Za prijem početne ponude za isporuku linije ProPelety

order-linka-150x150.png

Ukoliko ste zainteresovani da Vam pošaljemo početnu ponudu ili ste zainteresovani za izradu početne projektne dokumentacije za isporuku proizvodne linije  ProPelety, molimo Vas  da popunite dole naveden formular.Nakon toga ćemo Vas kontaktirati i  prodiskutovati sa Vama o više detalja. Hvala Vam na pokazanom interesovanju.

FORMULAR – početna ponuda za isporuku proizvodne linije

1. Koju vrstu ulazne sirovine želite da prerađujete u ogrevni pelet?

Seno
Slama - pšenice
Slama – uljane repice
Drvena piljevina
Strugotina
Ostali materijali - koji:
Ne znam

2. Koliko ulazne sirovine imate u dispozicji za peletiranje tokom 1 godine?

cca tona/godina
Ne znam

3. Koji proizvodni kapacitet  linije ProPelety zahtevate?

cca kg/h
Ne znam

4. Kada planirate početak proizvodnje?

Cca u terminu:
Ne znam

5. Koju vrstu  finansiranja imate u planu za  investiciju u proizvodnu liniju?

Bankarski kredit / leasing
Grant
Sopstvena sredstva
Ne znam

6. Da li ste zainteresovani da Vam ProPelety obezbedi prodaju proizvedenog peleta?

Da
Ne – imam obezbeđen vlastiti otkup
Ne znam

7. Da li ste zainteresovani da lično pogledate proizvodnu liniju u demo-centru ProPelety?

Da - u terminu cca:
Ne
Ne znam

8. Da li Vas zanimaju ostale druge usluge vezane za isporuku i implementaciju proizvodne linije ProPelety?

Da, iz oblasti
Da, iz oblasti: Predprojektne konsultacije i savetovanje
Obrada prvobitnog projekta
Izrada detaljne tehničke specifikacije za Vaše lokalno rešenje
Testiranje pogodnosti Vaše sirovine za  peletiranje 
Usluge granuliranja 
Ostale usluge – navedite ih:
Ne
Ne znam

9. Da li ste bili kod nas na stručnom seminaru?

Da
Ne

10. Bilo koja druga poruka za nas


* Ime:
* Prezime:
* Funkcija:
* Preduzeće:
* Ulica:
* Grad:
 Država:
* Poštanski broj:
* Telefon:
* E-mail:
 Polje označeno * je neophodno popuniti
 
 Saglasan sam da slanjem formulara u skladu sa zakonom 480/2004 Sb. dajem informisani pristanak da mi se šalju obaveštenja o poslovnim dešavanjima (pozivi na seminare, novosti, tehničke konferencije itd.) na email adresu koju sam uneo prilikom registracije. Saglasnost je moguće u bilo kom trenutku besplatno i jednostavno povući slanjem e-maila na adresu propelety@propelety.cz, gde ćete u predmetu poruke napisati "NE SLATI". Nakon toga ćete biti izbrisani iz naše baze podataka.Kompanija ProPelety s.r.o. svim učesnicima seminara garantuje zaštitu njihovih ličnih podataka u smislu zakona br. 101/2000 Sb., O zaštiti ličnih podataka i istovremeno se obavezuje da lične podatke neće pružiti u bilo kom obliku trećoj strani. Vaši podaci će biti zaštićeni u skladu sa zakonom i upotrebljeni isključivo u svrhe komunikacije između prodavca i kupca.