/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

За Нас

Ние сме частна компания, която се занимава с комплексна доставка на технологии за обработката и използване на енергия от растителен отпадък и бързо възобновяеми натурални суровини. Подсигуряваме доставка на производствени линии, оптимизирани за средни и голями по размер селскостопански производители насочени към растениевъдство. Също така имаме собствено производство на АГРО пелети и доставяме технологии за екологично изгаряне на пелетите.

Представяне на разтвор ProPelety

Околна среда и икономика

Използване на агро пелети за отопление и производство на енергия е значим принос за запазване на околната среда и има своята икономическа обосновка. Пелетите, по-конкретно агро пелетите са бързо възобновяем енергиен източник получен от натурално селскостопанско производство. Производството им подпомага развитието на селските райони и допринася за състояние на устойчивост на страната ни.

Агро пелетите се произвеждат и оползотворяват на локален принцип, не са обект на големи транспортни разходи или политически влияния (никой няма да им спре кранчето). Дават шанс на големи общини да не са зависими само от един енергиен източник.

При изгаряне на агро пелети, стойностите на вредни емисии са по-ниски от разрешените норми при изгаряне на твърдо гориво. Важен аспект е, че не могат да освободят повече азот от този, който растенията са използвали при растежа си.

Използването на агро пелети за отопление е икономически изгодно и без държавни дотации. Разходите за отопление на едно домакинство могат да се сравнят с тези при отопление с въглища, тук изпъква тяхното предимство в сравнение с други горива.

Стратегия и философия на подход

ProPelety s.r.o със своята насоченост към преработката на природни, бързо възобновяеми енергийни източници изразява своето отношение към състоянието на околната среда и бъдещето на Земята, като място на живот за следващите поколения в устойчив енергиен и материален баланс.

Видео: