/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Peletizačná linka ProPelety Agro Plus Basic / Power / Basic Duo / Power Duo

Linka na pelety určená pre efektivne spracovanie biomasy (slama, seno, šupky, plevy, výmlat apod.) z obilnín, olejnín, strukovín, tráv a energetických rastlín na kvalitné palivo vo forme agropeliet.

linka-agro-plus-img1

VideoVstupný materiál

Vstupným materiálom sú okrúhle balíky s priemerom max.150 cm alebo hranaté balíky s rozmermi max.150x150 cm, alternatívne sa dá využiť sypký alebo nebalený materiál. Vstupná vlhkosť materiálu je do 14%. Pri vyššej vlhkosti musí byť linka na pelety doplnená o proces sušenia. Základné prevedenie linky predpokladá výstup peliet do veľkoobjemového balenia– tzn. do big-bagu alebo kontajneru (da sa aj voľne). Prevádzka všetkých zariadení je kontinuálna. Riadenie linky je združené do jedného ovládacieho pultu. Predpokladá sa obsluha jedným pracovníkom, ktorý zvládne tiež manipuláciu – prísun balíkov, výmenu big-bagov apod.

Parametry linky na pelety

 • Kapacita cca do 700 / 1000 / 1400 / 2000 kg/hod. – předřezaná pšeničná sláma při vlhkosti do 14%
  • cca do 600 / 850 / 1200 / 1700 kg/hod. - seno
  • cca do 500 / 700 / 1000 / 1400 kg/hod. - řepková sláma
 • Kapacita sa môže líšiť od nominálnej kapacity v závislosti na aktuálnych vlastnostiach a zložení vstupného materiálu a na prístupe obsluhy k riadeniu a údržbe výrobnej linky
 • Menovitý príkon: 130,3 / 162,3 / 195,3 / 231,3 kW
 • Prevádzkový príkon: cca 100 kW na jednu tunu vyrobených pelet
 • Minimálny zastavaný priestor: 60 m2 (max. výška sila 6,3 m)
 • Celková hmotnosť: 10 / 10,5 / 13,5 / 14 tun
 • Hlučnost: cca 80 dB
 • Doprava materiálu medzi strojmi pomocou uzatvorených bezprašných ciest
 • Linka splňuje predpisy hygieny a bezpečnosti práce, ktoré zodpovedajú výrobnej prevádzke

Koncepcia a vlastnosti linky

 • Pre stredných a väčších poľnohospodárov, spádová lokálna výrobňa. Linka na pelety je schopná spracovať cca 50% produkcie slamy v okruhu o polomere 5 – 10 km (podľa štatistických údajov MZ ČR) v 1,5 smennej prevádzke
 • Výkonovo kompaktný celok - od prísunu materiálu až po uloženie peliet, vyrovnané dimenzie a zladenie výkonov všetkých technologických zariadení
 • Automatizácia riadenia, regulácia, možnosť diagnostiky pohonov
 • Využitelnosť existujúcej mechanizácie prevádzkovateľa
 • Plná zamestnanosť 1 človeka na smenu
 • Stavebne nenáročná, vhodná do súčasnej infraštruktúry stavieb v poľnohospodárskych podnikoch – rozmiestnenie na ploche 60m2, nízka hmotnosť všetkých zariadení, prívod el. energie do 130 / 165 / 200 / 235 kW, príkony jednotlivých zariadení v možnostiach bežných rozvodov, vlastný elektrický rozvádzač
 • Možnosť zmeny a prispôsobenie podľa dispozície stavby
 • Možnosť modifikácie prevedenia linky podľa špecifických požiadaviek prevádzkovateľa

Zloženie linky na pelety

 • Vstupný dopravník pre prípravu balíkov
 • Rozdružovač
 • Drtič
 • Pneumatická doprava do medzizásobníku-sila
 • Medzizásobník-silo s filtráciou prachu
 • Dávkovacie zariadenie– šnekový dopravník do lisu na pelety (granulátor)
 • Lis na pelety (granulátor)
 • Odsávač pár a prachu
 • Čistiaci vibračný dopravník
 • Chladiaci dopravník
 • Držiak pre big-bag
 • Riadiaci pult
 • Rozvodné skrine s kompletným riadením linky
linka-agro-plus-img2

Možné rozšírenie podľa špecifických potrieb odberateľa:

 • Zásobník a šnekový dopravník pre prímesy
 • Sušička
 • Dopravník nebalenej slamy, apod.

Pre špeciálne použitie sa linka dá modifikovať k požadovanému účelu a materiálu