/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Linija za peletiranje ProPelety Wood Basic / Power / Basic Duo / Power Duo

linka-wood-img1

Video

Ulazna sirovina

Piljevina ili strugotina (otpad pri sečenju ili hoblovanju suvog drveta). U slučaju veće vlažnosti,potrebno je ulaznu sirovinu osušiti na cca 14% ulazne vlažnosti.

Izlazni proizvod - Pelet

 • Granule prečnika 6-14 mm (zavisno od matrice)dužine 1-3 x prečnik, bez hemijskih aditiva, sa visokim stepenom sabijanja
 • Slobodno uskladišten ili big-bag

Osnovni tehnički parametri

 • Kapacitet do 700 / 1000 / 1400 / 2000 kg/h - drvena piljevina ili strugotina pri vlažnosti do 14% s tvrdoćom do 35 MPa
 • Kapacitet može varirati od nominalnog kapaciteta u zavisnosti od svojstva i sastava ulazne sirovine i od pristupa rukovaoca na obsluživanju i održavanju linije za proizvodnju peleta
 • Snaga: 110,9 / 130,9 / 169,9 / 209,9 kW
 • Radna snaga: cca 100 kW/tona proizvedenog peleta
 • Minimalan prostor: 40 m2 (maximalna visina silosa 6,3 m)
 • Ukupna težina: 8,0 / 8,1 / 10,5 / 10,7 tona
 • Transport sirovine između mašina zatvorenim putevima bez prašine
 • Linija zadovoljava zahtjeve higijene i sigurnosti, koji odgovaraju proizvodnom postupku

Koncepcija i karakteristike linije

 • Snažna kompaktna celina - od uvođenja sirovine sve do skladištenja peleta, izbalansirane dimenzije i usklađene performanse celokupne tehnološke opreme.
 • Automatizacija upravljanja,kontrole, mogućnost dijagnostike pogona.
 • Mogućnost iskorišćenja postojeće mehanizacije kupca.
 • Puna uposlenost jednog čoveka po smeni.
 • Građevinski nezahtevna,pogodna za postojeću infrastrukturu objekata na poljoprivrednim gazdinstvima – zahteva površinu od 60m2, mala težina svih uređaja, dovod el. energije do 120 / 140 / 180 / 220 kW, snaga pojedinih uređaja u granicama uobičajenih razvodnika,sopstveni električni razvodnik.
 • Mogućnost izmena i prilagođavanja prema karakteristikama objekta.
 • Mogućnost izmena linije na osnovu specifičnih zahteva kupca.

Osnovni delovi linije

 • Ulazni levak sa transporterom
 • Mlin
 • Pneumatski transport
 • Međurezervoar-silos sa filtracijom prašine
 • Uređaj za doziranje – pužasti transporter do prese za peleti (granulator)
 • Presa za peleti (granulator)
 • Ekstraktor isparenja i prašine
 • Vibracioni transporter za čišćenje
 • Transporter za hlađenje
 • Držač big-baga
 • Kontrolni pult i električni razvodnik
linka-wood-img2

Moguća proširenja na osnovu specifičnih potreba kupaca

 • Transporteri konkretnih karakteristika, sušara, mešanje ulaznih sirovina, linija za pakovanje, druge vrste silosa i slično.