/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

За агро пелетите

Агро пелетите се произвеждат от сухи растения (слама, сено, и др.), надробени на ситна фракция, която се пресова във вид на гранули с диаметър 6, 8 и 12 мм. и дължина 20-40 мм. Тези гранули съдържат изключително концентриран материал със средни стойности 1,4 kg/dm3 (по тежки и плътни от дървесина).

Защо агро пелети?

Технически доводи:

  • Преработва суровата биомаса във продукт
  • По-малки изисквания за складови помещения, по-лесна манипулация и подаване.
  • Пелети=позволява автоматизация

Икономически доводи:

  • Алтернативен продукт от редовно обновяващ се природен източник.
  • Достъпен чрез стандартни средства използвани в селското стопанство.
  • Широка гама от приложения – ФУРАЖ, ПОСТЕЛКА, ТОР, ГОРИВО

Политически доводи:

  • Допълнителна заетост за селскостопанските производители
  • Опазване на околната среда
  • Разработване на местни решения на глобалния пазар

Широка гама от приложения на агро пелетите

Гамата от приложения зависи от качеството и сътава на входящата суровина

Качество на входящия материал насочена към:
Използване на произведените пелети като:
Хранителна стойност
• в зависимост от съдържанието на входящата суровина
ФУРАЖ ФУРАЖ
• дозиране
• лесни за съхранение и манипулации
Стойност на абсорбация
• ниска влажност
ПОСТЕЛКА ЗА ЖИВОТНИ ПОСТЕЛКА ЗА ЖИВОТНИ
• висока степен на абсорбация (4-5 х в сравнение със слама)
• стерилност – без зародиши на болести
Съдържание
• органични и растителни остатъци
ТОР ТОР
• естествени хранителни в-ва
• постепенно дозиране в почвата
Калоричност
• сухота на остатъчната биомаса
ГОРИВО ГОРИВО
• калоричност подобна на тази на кафявите въглища (14-17 MJ / kg)
• висока ефективност при изгаряне в котли за агро пелети

Спецификация на производството на агро пелети
Сезонният достъп към натурална входяща суровина изисква разходи за логистика, събиране и складиране.
- различно количество, разходи за събиране и складиране
- вличние на природата
- влияние на човека в целия процес

Източник на входната суровиня е разположен на голяма площ
Което изисква разходи за транспортирането му до мястото на производство на пелети
- използване на съществуващата механизация в стопанството
- отражение на разходите за транспортиране