/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Искане: Изпращане на първоначална оферта за линия за производство на пелети ProPelety

order-linka-150x150.png

Ако имате интерес да Ви изпратим оферта или да подготвим първоначална проектна документация за доставка на линия за производство на пелети ProPelety, разрешете ни да Ви помолим да попълните въпросника намиращ се по-долу на страницата. След което ще се свържем с вас и обсъдим допълнителни подробности. Благодарим.

Формуляр – уводна оферта за доставка на линия за производство на пелети

1. Какъв вид входяща суровина искате да преработите, за да получите пелети за гориво?

Сено
Слама-пшенична
Слама- репична
Дървесни стърготини
Дървесен талаш - друг
материал:
Не знам

2. С какво количество входяща суровина разполагате за пелетиране за 1 год.

около тон/год
Не знам

3. Какъв е производственият капацитет , който искате да постигнете с ProPelety?

Около кг/час
Не знам

4. Кога планирате да започнете производство?

Някъде около - дата:
Не знам

5. Какъв вид финансиране планирате да използвате като инвестиция в производството на пелети?

Банков заем / лизинг
Фондове
Собствени средства
Не знам

6. Имате ли интерес ProPelety да посредничи при продажбата на вашата продукция.

Да
Не – имам подсигурен собствен пазар
Не знам

7. Имате ли интерес лично да посетите производствената ни линия в нашият изложбен център?

Да – около дата:
Не
Не знам

8. Интересувате ли се и от други услуги свързани с доставката и изпълнението на производствената линия ProPelety?

Да, в областта на
Да, в областта на: Пред проектна консултация и съвети
Изработка на първоначален проект
Изработка на подробна техническа спецификация за вашето конкретно решение
Тестване на годността на Вашата суровина за пелетиране
Услуга пелетиране
Други услуги - уточнете:
Не
Не знам

9. Били ли сте при нас на семинар?

Да
Не

10. Друга информация за нас


* Име:
* Фамилия:
* Длъжност:
* Фирма:
* Улица:
* Град:
 Държава:
* Пощенски код:
* Телефон:
* E-mail:
 Полетата обозначени сс * са задължителни за попълване
 
Съгласен съм, че с изпращането на формуляра давам в съответствие със закон 480/2004 Sb., информирано съгласие да получавам търговски съобщения (покани за семинари, новини, технически конференции и т.н.) на електронната ми поща, която задавам при регистрация. Това съгласие може по всяко време, безплатно да бъде оттеглено с изпращане на електронно писмо на адрес propelety@propelety.cz, където в предмет на съобщението трябва да напишете "NEZASIELAŤ". След което ще бъдете изключен от нашата база данни. Фирма ProPelety s.r.o. гарантира на всички участници на семинари защита на тях и тяхните данни в съответствие на закон 101/2000 Sb., за защита на личните данни и също така се задължава да не предоставя тази информация на трети страни под каквато и да е форма. Вашите данни според закона ще бъдат защитени и използвани само за комуникация между продавач и купувач.