/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Линия за производство на пелети ProPelety Wood Plus Basic / Power / Basic Duo / Power Duo

linka-wood-plus-img1

Видео

Входящ материал

Стърготини или талаш (отпадък при рязане или рендосане на суха дървесина). В случай на по-висока влажност е необходимо входящата суровина да се изсуши до влажност около 14%.

Изходящ продукт - Пелети

 • Гранули с диаметър 6-14 мм(според използваната матрица) и дължина 1-3 пъти диаметъра, без химични добавки, с голяма плътност
 • Свободно събирани или в Big Bag

Основни технически параметри

 • Производителност до около 700 / 1000 / 1400 / 2000 кг/час–дървени стърготини или талаш с влажност до14% и твърдост до35 MPa (производителността намалява с повишаване на твърдостта на входящия материал)
 • Поради факта, че пелетите са производни на естествен/природен материал, капацитета на линията може да се различава от показаните номинални стойности в зависимост от актуалните свойства и състав наконкретно използваната суровина, както и отношението на обслужващият персонал към управлението и поддръжката на линията
 • Линията позволява да се произвеждат пелети от два подобни по размер сипки материала, които предварително се смесват. Състава на сместа се управлява и регулира чрез контролния панел според актуалните характеристики на конкретните материали.
 • Инсталирана мощност: 120,8 / 140,8 / 179,8 / 219,8 kW
 • Производствена мощност: около 100 kW/тон произведени пелети
 • Мимимално застроена площ: 40 m2 (макс. височина на силоза 6,3 m)
 • Маса: 9,7 / 9,8 / 12,6 / 12,8 тона
 • Шум: до 80 dB
 • Транспорта на материала между отделните модули се извършва посредством затворени безпрашни тр. пътища
 • Линията изпълнява изискванията за хигиена и безопасност на труда, които отговарят на производствения процес

Концепция и характеристика на линията

 • Линията представлява няколко модула съединени в едно компактно цяло–от подаване на материала до пакетиране на пелетите. Изравнено натоварване и регулиране на производителността на всички технологични единици
 • Автоматично управление, регулация, възможност за диагностика на двигателите
 • Използваемост на съществуващата механизация на ползвателя
 • Пълна заетост на 1 човек на смяна
 • Без изискване към специфични строителни работи, подходяща за монтиране в съществуващи ферми и обекти с вече изградена инфраструктура. Разгъната площ 60m2, малка маса на всички модули, инсталирана ел. мощност до 120,8 / 140,8 / 179,8 / 219,8 kW
 • Възможност за промяна и приспособяване към съществуващото разположение на сградата
 • Възможност за модификации на линията според специфични изисквания на ползвателя

Основни елементи на линията

 • бункер с транспортьор №1 и №2
 • Миксер
 • мелница
 • транспорт
 • Междинен бункер с филтрираща прах система
 • Дозиращ шнеков транспортьор към пелет преса
 • Пелет преса
 • на пара и прах
 • Почистващ вибро-транспортьор
 • транспортьор
 • Стойка за Big-Bag
 • Пулт за управление и ел. разпределителна кутия
linka-wood-plus-img2

Възможни допълнения на линията според специфични потребности на клиента

 • Транспортьори според конкретното разположение, сушилня, смесител за входящи различни материали, пакетираща линия, бункери и др.