/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Линия за производство на пелети ProPelety Agro Plus Basic / Power / Basic Duo / Power Duo

Предназначена е за ефективна преработка на биомаса (слама, сено) от зърнени култури , маслени култури, бобови култури, треви и енергийни култури в качествено гориво във формата на агро пелети.

linka-agro-plus-img1

ВидеоВходящ материал

Входящия материал са кръгли бали с диаметър макс. 150 см. или правоъгълни бали с макс. размер 150х150 см., като алтернатива може да се използва и сипък или не балиран материал. Входящата влажност на материала е до 14 %. При по-висока влажност, линията трябва да бъде оборудвана и със сушилня. Стандартното оборудване на линията предполага изходния материал (пелети) да бъдат пакетирани в BigBag или контейнер. Функционирането на всички отделни части на линията е в непрекъснат режим. Управлението на линията е събрано в един единствен контролен модул. Предполага се обслужването да става от един човек обслужващ персонал, който да успява да извършва манипулации с входящите бали слама, смяна на BigBag и др.

Параметри на линията за пелети

 • Производителност до около 700 / 1000 / 1400 / 2000 кг/час–раздробена пшенична слама с влажност до 14%
  • до около 600 / 850 / 1200 / 1700 кг/час – сено
  • до около 500 / 700 / 1000 / 1400 кг/час – рапична слама
  • до около 350 / 500 / 700 / 1000 кг/час. - Дървени стърготини или талаш
 • Капацитета на линията може да се различава от показаните номинални стойности в зависимост от актуалните свойства и състав наконкретно използваната суровина, както и отношението на обслужващият персонал към управлението и поддръжката на линията.
 • Инсталирана мощност: 130,3 / 162,3 / 195,3 / 231,3 kW
 • Производствена мощност: около100 kW за 1 тон произведени пелети
 • Минимална застроена площ: 60 m2 (макс. височина на силоза 6,3 м.)
 • Маса: 10 / 10,5 / 13,5 / 14 тона
 • Шум: около 80 dB
 • Транспорта на материала между отделните модули се извършва посредством затворени безпрашни тр. пътища
 • Линията изпълнява изискванията за хигиена и безопасност на труда, които отговарят на производствения процес

Концепция и характеристики на линията

 • За средни и по-големи земеделски производители.Линията е в състояние да обработи около50%от продукцията на слама в кръг с радиус 5-10 km (според статистически данни МЗ Чешка Република) в 1,5 сменен работен режим
 • Линията представлява няколко модула съединени в едно компактно цяло–от подаване на материала до пакетиране на пелетите. Изравнено натоварване и регулиране на производителността на всички технологични единици
 • Автоматично управление, регулация, възможност за диагностика на двигателите
 • Използваемост на съществуващата механизация на ползвателя.
 • Пълна заетост на 1 човек на смяна
 • Без изискване към специфични строителни работи, подходяща за монтиране в съществуващи ферми и обекти с вече изградена инфраструктура. Разгъната площ 60m2, малка маса на всички модули, инсталирана ел. мощност до 130 / 165 / 200 / 235 kW
 • Възможност за промяна и приспособяване към съществуващото разположение на сградата
 • Възможност за модификации на линията според специфични изисквания на ползвателя

Основни елементи на линията

 • Входящ конвейр за бали слама
 • раздробител
 • чукова мелница
 • пневматичен транспорт до междинен бункер
 • междинен бункер с филтрираща прах система
 • дозиращ шнеков транспортьор към пелет преса
 • пелет преса
 • аспирация на пара и прах
 • почистващ вибро-транспортьор
 • охлаждащ транспортьор
 • стойка за Big-Bag
 • пулт за управление
 • ел. разпределителна кутия
 • бункер с транспортьор за насипни материали
linka-agro-plus-img2

Възможни допълнения на линията според специфични потребности на клиента:

 • Сушилня
 • Транспортьор за насипна слама и др.

Линията може да се модифицира и пригоди към специални изисквания на клиента, цели и различни видове материал